· Προστασία χωρίς συμβιβασμούς.

Η διατήρηση των παρασίτων μακριά από το χώρο σας είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά σας. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα εμπιστευτείτε τους ειδικούς!

· Αποτελεσματικότητα επεμβάσεων με σεβασμό στο χώρο σας.

Η αποτελεσματική πρόληψη ή καταπολέμηση τυχόν παρασίτων, ανεξάρτητα από το είδος τους ή τον αριθμό

Like us on

Facebook:

apentomwsis.gr

τους γίνεται με απόλυτα ασφαλή τρόπο και με τη χρήση των πιο σύγχρονων και επιστημονικά αποδεκτών μεθόδων αντιμετώπισης για κατοικημένους χώρους.

· Παρουσία Επιστημονικού  Υπεύθυνου σε κάθε εργασία.

Η εταιρεία μας εγγυάται την παρουσία Επιστημονικού Υπεύθυνου σε κάθε εργασία στο χώρο σας κατά την εκτίμηση του προβλήματος και κατά την  επίλυσή του.

· Παράδοση Φακέλου Εργασιών και Οδηγιών.

Κάθε εργασία μας συνοδεύεται από φάκελο με τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν και με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς επίσης και οδηγίες για τυχόν μελλοντικές ενέργειες για την καλύτερη πρόληψη νέων προβλημάτων.

· Επικοινωνία σε βάθος χρόνου.

Η συνεργασία μας δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος αλλά συνεχίζεται με ενημερωτικά newsletters μέσω e-mail ή τηλεφωνικά με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή σας για την προστασία του χώρου σας.