· Απολυμάνσεις

-Απολυμάνσεις δημόσιων χώρων.

-Απολυμάνσεις χώρων παρασκευής τροφίμων, επεξεργασίας κρέατος, συσκευαστήρια κλπ.

-Απολυμάνσεις κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων.

-Απολυμάνσεις δεξαμενών νερού.

Με τη χρήση ειδικών εγκεκριμένων σκευασμάτων απαλλάσσουμε από μύκητες, βακτήρια & ιούς

Like us on

Facebook:

apentomwsis.gr