· Μυοκτονίες

-Κοινοί ποντικοί (Mus musculus)

-Αρουραίοι (Rattus rattus, Rattus norvegicus)

Με τη χρήση ειδικών δολωματικών σταθμών και δολωμάτων καθώς επίσης και ειδικών μέσων παγίδευσης καταπολεμούμε το πρόβλημα σε σπίτια, αποθήκες, κήπους, εργοστάσια, βιοτεχνίες, δημόσιους χώρους, ξενοδοχεία κλπ.

Like us on

Facebook:

apentomwsis.gr