· Υποκαπνισμοί

-Αποθήκες τροφίμων και ζωοτροφών (απεντόμωση & μυοκτονία).

-Κοντέϊνερ, Ψυγεία, Μηχανήματα (απεντόμωση & μυοκτονία).

-Καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων σε μονοκατοικίες, παλιά έπιπλα, στέγες κλπ.

Πλήρης απαλλαγή από παράσιτα των οποίων η καταπολέμηση είναι αδύνατη με τις συμβατικές μεθόδους.

Like us on

Facebook:

apentomwsis.gr