· Προστασία και Καταπολέμηση εχθρών Φοινικοειδών.

-Ρυγχοφόρος (Rhynchophorus ferrugeneus) & Paysandisia archon

· Ολοκληρωμένα Προγράμματα καταπολέμησης και προστασίας για επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, πισίνες κλπ.

· Παροχή Έγκυρου Πιστοποιητικού για συστήματα πιστοποίησης HACCP και ISO 9000 - ISO 14000 και για κάθε Υγειονομικό Έλεγχο.

Like us on

Facebook:

apentomwsis.gr