Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

 

Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων :

www.minagric.gr

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών: www.aua.gr

 

Τμήμα Γεωπονίας  Α.Π.Θ.: www.agro.auth.gr

 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο: www.geotee.gr

 

Κέντρο Δηλητηριάσεων:

210 7793777

Like us on

Facebook:

apentomwsis.gr